HU | AT | EN | CZ | RU |

Zpracování

Využívání šetrných metod při zpracování surovin garantuje, že se získané vzácné obsažené látky v našich produktech plně uplatní . Četné kontroly během výrobního procesu zajišťují, že jsou splněny přísné zákonné podmínky a požadavky. Obsáhlé kontroly při procesu, jakož i namátkové kontroly polotovarů a konečných produktů, garantují, že bude v plném rozsahu vyhověno vysokým očekáváním našich zákazníků a konzumentů.

Vzhledem ke svědomitě prováděným testům skladování surovin obstarávají naši technologové dokonalé balení produktů tak, že je každý výrobek zajištěn v ideálním aromaticky těsném balení. Platí, že každý jednotlivý z našich produktů musí být spolehlivě chráněn před vnějšími vlivy po celou dobu minimální trvanlivosti a že cenné složky musejí být co nejlépe zachovány.

Vyhledávání produktů

Hledáte určitý produkt od Kotányi? Využijte náš rychlý vyhledávač a během chvilky najdete jakýkoliv druh koření!

suche